Sveikiname su Tarptautine mokytojų diena!

Sveikiname su Tarptautine mokytojų diena!

 Mielos mokytojos!

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas,

pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega

jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.