Logopedas

Jekaterina Danilova logopedė
• Mokyklos logopedas tiria mokinių kalbą, pildo kalbos tyrimo kortelę, registruoja jas.
• Mokyklos logopedas komplektuoja mokinių grupes su fonetiniais, fonologiniais kalbos sutrikimais, nežymiu kalbos neišsivystymu, rašomosios kalbos sutrikimais, intelekto sutrikimais iš įvairių 1-4-tų klasių.
• Esant reikalui, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia į Steigėjo patvirtintą pedagoginę-psichologinę tarnybą ar pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
• Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
• Pradeda taisyti komunikacijos sutrikimus bet kuriuo mokslo metų laiku.
• Veda 6-8-nių mokinių grupes (40 min), 3 – 4-rių mokinių pogrupius ir individualias pratybas (20-25 min). Pagrindinė darbo forma — grupinės pratybos.
• Mokinius, kuriems ištaisytas komunikacijos sutrikimas, išbraukia iš aktyviai lankančių sąrašų, bet dar stebi 2-3 mėnesius.
• Konsultuoja klasių mokytojus, sudarant individualias adaptuoto ar modifikuoto mokymo programas.
• Konsultuoja ir teikia pedagoginę metodinę pagalbą tėvams. 
• Bendrauja su klasių mokytojais, tėvais formuodamas teigiamas nuostatas šių mokinių atžvilgiu
• Žurnale žymi mokinių lankomumą ir konkrečias pratybų temas, fiksuoja mokinių pasiekimus.
• Dirba mokyklos spec. ugdymo komisijoje.
• Du kartus metuose rašo darbo ataskaitą

 

Jelena Babkova logopedė
Mūsų vaikai – tai mūsų senatvė. Tinkamas auklėjimas – tai mūsų laiminga senatvė, prastas auklėjimas – tai mūsų būsimas sielvartas, mūsų ašaros, tai mūsų kaltė kitiems žmonėms, visai šaliai.