Mokyklos darbuotojai

Olga Alterman visos dienos mokyklos grupės pedagogas
 Savo darbe pirmumą teikiu darbui su tėvais. Ugdyti visus vaiko gebėjimus, o taip pat įgimtus gabumus, turinčius lemiamą reikšmę sėkmingam vaiko asmenybės vystymuisi ir jo integravimuisi į visuomenę. Visa tai ugdo dorą, gerą, autoritetingą ir kūrybingą žmogų.

 

 SONY DSC Alina Bučackaja pradinių klasių mokytoja
 Mano darbo pagrindinis tikslas – išugdyti visapusiškai išvystytą asmenybę. Savo darbe stengiuosi jungti mokymą ir vaiko asmenybės ugdymą. Todėl pamokoje naudoju įvairius mokymo metodus ir formas. Ypač didelį dėmesį sutelkiu į mokinių žinių pažinimą. Būtent tai padeda susidaryti teigiamoms emocijoms ir atsirasti žingeidumui. Siekiu įveikti mokymo jausmų, valios sunkumus. Vedant pamokas, ekskursijas didelį dėmesį skiriu doriniam ugdymui.

 

Davidas Feldmanas kompiuterinės klasės mokytojas
Kompiuterinės klasės mokytojas Savo darbe stengiuosi išmokyti vaikus:
•   Draugauti ir mokėti bendrauti kolektyve.
•   Gerbti savo ir kitų vertybes.
•   Reikšti dvasių nuoširdumą.
•   Gerbti suaugusių darbą, mokyti vaiką dirbti.
•   Ugdyti žingeidumą, norą mokytis.

 

Jelena German pradinių klasių mokytoja
 Savo darbe aš siekiu šių principų:
•   Mokinių reikalavimų ir pasitikėjimų vientisumo.
•   Mokymo, auklėjimo ir ugdymo derinamumo.
•   Dorinių savybių ugdymo.
•   Skatinti mokinių pasitikėjimą savimi.
•   Pradinės ir vidurinės mokyklos principų derinamumo.

 

Svetlana Jaroševič pradinių klasių mokytoja
Pamatyti gėrį žmoguje visada sunku. Gėrį žmoguje visada tenka projektuoti, ir pedagogas privalo tai daryti. Jis turi vertinti žmogų vadovaudamasis optimistine hipoteze, tegu net rizikuodamas apsirikti.

 

Ona Juozapaitienė lietuvių kalbos mokytoja
Mokant vaikus lietuvių kalbos, norėtųsi, kad lietuviški žodžiai, kaip pirmieji saulės spindulėliai pavasarį sušildytų vaikų širdeles, padėtų išmokti ir pamilti lietuvių kalbą. Pagrindinis tikslas – ugdyti komunikacinę kompetenciją. Formuoti teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą. Lavinti praktinius kalbos vartojimo įgūdžius. Stiprinti pasitikėjimo savo gebėjimais jausmą, siekiant, kad vaikai, aktyviai dalyvaudami mokymosi procese patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų. Lavinti kalbinę klausą bei pastabumą. Formuoti, bei turtinti aktyviai vartojamų žodžių žodyną.

 

Svetlana Koržavina visos dienos mokyklos grupės pedagogas
Atitinkamų žinių turėjimas formuoja vaiko asmenybę, poelgius, santykius su aplinka, o taip pat savybes reikalingas mokymuisi – tai dėmesys, gebėjimas klausyti ir atlikti užduotis, vertinti savo ir draugų darbo rezultatus. Todėl aš stengiuosi vaikams suteikti įvairiapusiškų žinių, be to aš stengiuosi būti dėmesinga, rūpestinga.

 

  Jelena Cokova visos dienos mokyklos grupės pedagogas
Vaikas visada ką nors mielai dirba. Tai be galo naudinga, ir todėl ne tik nereikia jiems trukdyti, bet dera stengtis kad jie visuomet turėtų kokį nors užsiėmimą.

 

Svetlana Lapkovskaja pradinių klasių mokytoja
 Yra guvaus proto ir smalsių vaikų, bet nesuvaldomų ir užsispyrusių. Tokie paprastai nemėgstami mokyklose ir beveik visada laikomi beviltiškais; tuo tarpu iš jų paprastai išauga dideli žmonės, jeigu tik juos tinkamai auklėjame.

 

Liudmila Lemeševa dailės mokytoja
Mano darbo tikslai ir uždaviniai nukreipti į kūrybinį vaiko vystymąsi. Jie tokie: Stiprinti ir vystyti bruožus, būdingus kūrybinei individualybei: ypatingą formos ir spalvos sąvoką, savo požiūrį į pasaulį; sužadinti tikėjimą savo galimybėmis. Mokyti vaikus spręsti kūrybinius uždavinius individualiai ir mikrogrupėje. Plėsti vaikų akiratį, pratinti juos prie muzikos, teatro, literatūros. Skatinti vaikus „laisvam” kūrybingam piešimui. Esu bendradarbiavimo pedagogikos pasekėja, prioritetus atiduodanti kūrybiniam bendravimui.

 

Jurijus Mumyga kūno kultūros mokytojas
Medis irgi garina drėgmę ir mėgsta dažnai būti gaivinamas vėjo, lietaus ir šalčio, kitaip silpnėja ir vyksta. Lygiai taip žmogaus kūnui būtini visokie smarkūs judesiai, veikla ir tinkami pratimai.

 

  Jevgenija Motkina pradinių klasių mokytoja
 Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.

 

  Svetlana Kofman pradinių klasių mokytoja
Mano pedagogikos filosofija yra mokymo idėja ir įsitikinimai. Grandis šios filosofijos yra vaikas – svarbiausias visuomenės turtas, aukščiau kurio nieko nėra ir negali būti. Jis yra mano bendražygis, turintis teisę nesutikti, abejoti ir netgi klysti.

 

Vida Stražnickienė lietuvių kalbos mokytoja
Mokydama pradinių klasių nelietuvių tautybės moksleivius lietuvių kalba siekiu: stiprinti moksleivių pasitikėjimą savo kalbiniais gebėjimais, padėti išsiugdyti teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą; ugdyti pagarbą lietuvių tautos tradicijoms, toleranciją įvairioms kultūroms; kad moksleiviai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų bendraudami lietuvių kalba ir jos mokydamiesi; kad moksleiviai įgytų bendravimo įgūdžių, reikalingų kasdieniniame gyvenime.

 

Liliana Viršičienė anglų kalbos mokytoja
Anglų kalba – geriausias tarpininkas užmegzti draugystei ir santarvei.

 

Žana Nikolajeva pradinių klasių mokytoja
Nėra nieko nenaudingesnio, žalingesnio, kaip pamokymai, tegu ir visų geriausi, jeigu jie neparemti pavyzdžiais, jeigu jų nepateisina mokinio akivaizdoje visa jo aplinka.

 

  Liudmila Zarubina pradinių klasių mokytoja
Nuo 1985 metų aš pradėjau savo darbe diegti naujus mokymo – ugdymo elementus, kitų mokytojų gerąją patirtį. Derinu naujus metodus ir teigiamą emocinį ryšį tarp mokytojo ir ugdytinio. Siekiant gerų mokymosi rezultatų, mano praktinė darbo patirtis padėjo sukaupti savo mokymo sistemą.

 

Marina Juknienė visos dienos mokyklos grupės pedagogas
Savo darbe ypatingą dėmesį skiriu doriniam auklėjimui. Pastaruoju metu dorinis auklėjimas ypač svarbus. Užklasinę veiklą organizuoju atsižvelgdama į ugdytinių individualumą, sudarau kuo palankiausias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus, dorovinius, estetinius ir komunikacinius.

 

Oksana Ziminskaja visos dienos mokyklos grupės pedagogas
Būtent mokytojai perduoda auklėjimą, sukauptą gyvenimo, pažinimo patirtį augančiai kartai, todėl tik gerai kvalifikuotas, atsakingas asmuo gali įskiepyti tikrąsias vertybes bei formuoti asmenybes, paleisti jas į gyvenimo kelią.

 

Giedrė Turkinienė lietuvių kalbos mokytoja
Sėkmę mokykloje lemia ne tiek vaiko žinios ar ankstyvi skaitymo įgūdžiai, kiek emociniai ir socialiniai įgūdžiai: pasitikėjimas savimi, domėjimasis aplinka, žinojimas, kokio elgesio iš tavęs laukia kiti ir kaip susivaldyti, kai nori pasielgti netinkamai, gebėjimas išlaukti, laikytis nurodymų, kreiptis į mokytojus pagalbos, mokėti išreikšti poreikius ir sutarti su kitais vaikais.

 

Natalja Dichtiar muzikos mokytoja
Muzikos pamokų metu, sudarau sąlygas savo moksleiviams dalyvauti koncertuose, muzikiniuose projektuose, vaikų ir jaunimo solinio dainavimo festivaliuose – konkursuose.

 

  Galina Ščuckaitė pradinių klasių mokytoja
 Į mokymosi procesą įtraukiu interaktyvias priemones, tuomet pasiekti norimą rezultatą, t.y. išmokyti vaikus pradinio ugdymo dalykų yra daug papraščiau.

 

 

Viktoryia Maroz anglų kalbos mokytoja
Anglų kalbos žinojimas šiandiena ne privalumas, bet būtinybė.

 

Ana Lokteva pradinių klasių mokytoja
Noriu sukurti vaikams šiltą ir draugišką atmosferą.

 

Ina Samoilova lietuvių kalbos mokytoja
Kalbos mokymasis yra dėlionė. Norint gauti paveiksliuką, reikia visų detalių. Knyga ar programėlė yra tik viena dėlionės detalė, vienintelis būdas išmokti kalbą yra bendravimas.