Apie mokyklą

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Pedagogai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams mokymo metodams, tarp dalykinei integracijai, netradicinėms pamokoms, ekskursijoms. Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

foto interneto svataine mokykla titulinis 031Psichologinį barjerą tarp mokinių ir pedagogų naikina abipusis supratimas. Mokiniai supranta mokytojo mintis, atsiliepia į jo jausmus. Mokytojas mato vaikus ne akimis, bet širdimi.