Mokesčio už maitinimą tvarkos pasikeitimas nuo liepos 1 d.

Gerb. tėveliai! Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“, kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos. Daugiau informacijos čia >>

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-06-08 sprendimą Nr. 1-1465 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ ir Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 aktualią redakciją (nuo 2022-07-01). Daugiau informacijos čia >>