Individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos karantino metu

Karantino metu individualios švietimo pagalbos specialistų (logopedo ir specialiojo pedagogo) konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu.