Dėl maisto davinių vasaris

SVARBU! Nemokamą maitinimą gaunantiems darželio-mokyklos mokiniams. Atsižvelgiant į tai, kad šalyje paskelbtas karantinas, paruoštus sauso maisto davinius 1-4 klasių mokinių tėvai gali atsiimti darželyje-mokykloje „Vaivorykštė“ 2021 m. sausio 27 d. ir 2021 m. vasario 12 d. nuo  9.00 iki 17.00 val. Atsiimant davinius tėvai, turi turėti asmens dokumentą. Susisieksime su visų mokinių, kurie gauna nemokamą maitinimą, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir informuosime juos asmeniškai.