Darželio darbuotojai

 

 

Olga Balaboskina ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mūsų vaikai – tai mūsų senatvė. Tinkamas auklėjimas – tai mūsų laiminga senatvė, prastas auklėjimas – tai mūsų būsimas sielvartas, mūsų ašaros, tai mūsų kaltė kitiems žmonėms, visai šaliai.

 

Olga Bobyr ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Dirbdama su vaikais stengiuosi vaikus turtinti meniniais įspūdžiais, formuoti elementarius estetinius jausmus, atkreipti dėmesį į supančių daiktų ir reiškinių vaizdingumą ir spalvingumą, į spalvų gamą, į būdingus knygų iliustracijų veikėjų bruožus. Svarbią reikšmę teikiu grupės mikroklimatui. Svarbu, kad vaikams būtų patogu ir gera.

 

 

Rita Bovšis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mano darbo pagrindas – didaktiniai žaidimai. Aš įsitikinusi, kad vaikai mokytis gali žaisdami. Stengiuosi parinkti įdomius ir atitinkančius temą žaidimus. Parinkdama žaidimus, užduotis, pratimus atsižvelgiu į tai, kad  jie privalo ugdyti suvokimą, atmintį ir dėmesį. Tai būtina ruošiant vaikus mokyklai ir tolesniam intelektualiam vaiko vystymuisi.

 

Svetlana Dudėnienė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokykloje  keičiasi vaikų psichologinė pozicija: Labai svarbu padėti vaikui suprasti šią naują padėtį, leisti vaikui pasijusti „suaugusiam” ir tuo pačiu skatinti siekti sudėtingesnių pažintinių, bendravimo, veiklos uždavinių sprendimo. Sudaryti sąlygas vystytis vaikų savarankiškumui, iniciatyvai, kūrybai, savigarbos jausmui, orumui. Skatinti vaikus aktyviai panaudoti savo žinias ir gebėjimus, nugalėti sunkumus, baigti pradėtą darbą, ieškoti naujų kūrybinių sprendimų. Klasėje sukurti situacijas, ieškančias humaniškų sprendimų, remtis vaikų rūpestingumu, dėmesiu, pagalba. Skatinti vaikų susidomėjimą mokymuisi mokykloje, nauja socialine pozicija „Noriu būti mokiniu”.

 

Viktorija Kasmauskienė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Ypatingą dėmesį skiriu vaikų kūrybiškumo pasireiškimui, vaizduotės lavinimui. Sudarau teigiamą emocinę aplinką grupėje, mokau vaikus mandagiai bendrauti bei palaikyti gražius tarpusavio santykius.

 

Valentina Malinina ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Auklėtoja Svarbiausia – mylėti vaiką kaip asmenybę, mėgti savo darbą. Iš čia ir atsiranda darbo sistema kurią sudaro: įvairių veiklos rūšių diferencijavimas, įvairios poilsio formos. Siekti užsibrėžtų tikslų palaipsniui, sužadinus vaikų norą pažinti naują ir savo žinias pritaikyti žaidimuose, buityje. Mano darbo sėkmė priklauso nuo mano gebėjimo atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualybę, gebėjimą tapti autoritetu ugdytiniams ir jų tėvams.

 

Inesa Misiuk ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Dirbdama su vaikais stengiuosi jiems suteikti žinių, kad jiems būtų gera ir įdomu. Noriu, kad jie išmoktų dėmesingai išklausyti, taisyklingai suprasti, kaip sakoma, daryti logiškas išvadas, išskirti priežasties – pasekmės ryšius. Taip pat aš įsitikinusi, kad vaiko kalba bus išraiškinga, tiksli ir turtinga jeigu jis dažnai pasakos, atsakinės į klausymus, pasakos pagal iliustracijas, kurs savo pasakojimus. Psichologai įrodė, kad žinios įgytos be asmeninio susidomėjimo, nuspalvinto jausmais, emocijomis – nenaudingos, tai tik našta.

 

Ina Romanova ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Auklėjimas, svarbiausia, turi pasėti mūsų širdyse naudingus individui ir visuomenei įpročius. Vaikai – mūsų rytdienos teisėjai, mūsų požiūrų, darbų kritikai, tai žmonės, kurie ateina į pasaulį dirbti didžių naujo gyvenimo kūrimo darbų.

 

Maja Samorosenko ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Pagrindinis mano uždavinys – siekti draugiškų, šiltų pasitikėjimo santykių, sistemingai kiekvieną dieną  planuoti įvairias veiklos rūšis. Malonu stebėti, kaip vaikai kiekvieną dieną keičiasi, sugeba įgytas žinias taikyti žaidimuose. Suprantama, kad jie įsisavino naudingą informaciją. Stengiuosi palaikyti ryšį su tėvais. Jeigu pavyktų įgyvendinti savo tikslus, tarp tėvų, auklėtojų ir vaikų būtų draugiški santykiai, teigiamos emocijos ir pasitenkinimas laimingais vaikais.

 

Jelena Karalienė meninio ugdymo pedagogas
Mano darbas suteikia man malonumo. Man patinka muzika, todėl man malonu mokyti muzikos vaikučius. Juk ne visi vaikai muzikalūs ir turi išlavintą klausą. Taigi, kad visiems vaikams būtų įdomu ir kad visi dainuotų, sukuriu tokią emocinę atmosferą, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi pakankamai gabus muzikai, mylimas ir reikšmingas.

 

Irena Šerlat ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Didelę reikšmę teikiu estetiniam auklėjimui, suteikiančiam galimybę suvokti gamtos, meno, aplinkos grožį, pažadinti estetinius jausmus, formuoti estetinį skonį, o taip pat kūrybinio darbo gebėjimus ir įgūdžius.

 

  Eleonora Serova ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mano darbo tikslas: sukurti grupėje mikroklimatą, kuris padėtų vaikui jaustis patogiai ir jaukiai. Vaikai turi justi psichologinį komfortą. Tik tokios sąlygos gali užtikrinti normalų vaiko vystymąsi. Stengiuosi įsigilinti į jo dvasinį gyvenimą, suprasti jo gebėjimą mąstyti, jo požiūrį į aplinką. Tai labai individualu. Dar vienas svarbus uždavinys – paruošti vaiką ramiam perėjimui iš vaikų darželio į mokyklą. Daug dėmesio skiriu vaikų paruošimui mokyklai, kad adaptacija būtų kuo mažiau  skausminga.

 

  Liubovė Afanasjeva ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Netrukdyti harmoningam asmenybės vystymuisi – pasistengti pastebėti ir ugdyti    įgimtus gebėjimus ir gabumus. Padėti pajusti pasididžiavimą savimi ir pasitikėjimą savo jėgomis. Skatinti pažinti aplinkinio pasaulio įvairovę – stebėtis, džiaugtis, susimąstyti ir klausinėti, lyginti, analizuoti, apibendrinti. Skatinti tikslingą dėmesio, pastabumo, mąstymo ugdymą – reikšti savo mintis, samprotauti, daryti išvadas. Svarbią reikšmę teikti laisvam bendravimui, domėjimuisi gimtąja ir kitų tautų kalba.

 

Svetlana Vasiljeva choreografė
Gimnastika, fiziniai pratimai, ėjimas turi įsitvirtinti kasdienėj buity visu, kurie nori būti darbingi, sveiki, gyventi pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą.

 

  Ina Vorobjova-Geneikienė anglų kalbos mokytoja
Pagrindinis ankstyvas mokymo tikslas – sukurti tam tikrą kalbinę atmosferą kai vaikai nuolatos girdi anglų kalbą (ypač režimo momentai) supranta mokytojo nurodymus, adekvačiai reaguoja ir galiausiai patys stengiasi panaudoti anglų kalbos žinias užduodami arba atsakinėdami į klausimus. Man, kaip mokytojo tikslas sužadinti vaiko susidomėjimą anglų kalbą, norą mokytis, lavinti savo komunikacines kalbines situacijas.

 

  Jelena Naumovič ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Visi vaikai žingeidūs ir jų žinių troškimą reikia tikslingai ugdyti, skatinti pastabumą, vaizduotę. Šio amžiaus vaikai labai smalsūs, jiems įdomu ne tik tai, kas aplink vyksta, bet ir priežastys. Auklėjant vaiką labai svarbu artimi santykiai su vaiku. Kad mažylis jaustųsi saugus – grupėje turėtų būti šilta ir  artima namų aplinkai atmosfera.

 

Jelena Sakovič ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Priešmokyklinėje grupėje keičiasi vaikų psichologinė pozicija: Jie pasijunta vaikų darželyje vyriausiais. Labai svarbu padėti vaikui suprasti šią naują padėtį, leisti vaikui pasijusti “suaugusiam” ir tuo pačiu skatinti siekti sudėtingesnių pažintinių, bendravimo, veiklos uždavinių sprendimo. Sudaryti sąlygas vystytis vaikų savarankiškumui, iniciatyvai, kūrybai, savigarbos jausmui, orumui. Skatinti vaikus aktyviai panauduoti savo žinias ir gebėjimus, nugalėti sunkumus, baigti pradėtą darbą, ieškoti naujų kūrybinių sprendimų. Grupėje sukurti situacijas, ieškančias humaniškų sprendimų, remtis vaikų rūpestingumu, dėmesiu, pagalba. Skatinti vaikų susidomėjimą mokymuisi mokykloje, nauja socialine pozicija “Noriu Būti mokiniu”.

 

Svetlana Petinienė  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mano veiklos pagrindinis tikslas – skatinti savarankiškos, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžiančios asmenybės formavimą. Tikslo siekimui taikomi praktinio darbo metodai padedantys mokiniams pažinti save kaip unikalią originalią asmenybę.

 

Ana Poplavskaja ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 Atitinkamų žinių turėjimas formuoja vaiko asmenybę, poelgius, santykius su aplinka, o taip pat savybes reikalingas mokymuisi – tai dėmesys, gebėjimas klausyti ir atlikti užduotis, vertinti savo ir draugų darbo rezultatus.

 

Tatjana Vištorskaja ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 

„Auklėjimas – tai tobulėjimas kartu su vaiku“, galiu ir noriu pažinti vaikus, jų gebėjimus, poreikius, pomėgius, suderinti „noriu-galiu-reikia“, apibrėžti leistino elgesio ribas, pasidžiaugti vaiko pasiekimais.

 

Valentina Gajevska ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 

Auklėjimas – tai elgesio formavimas: pasaulėžiūros, moralės, etinių ir estetinių normų įskiepijimas, įtvirtinimas; žmogaus adaptavimas konkurencinėje socialinėje aplinkoje. Neveltui sakoma, kad vaikai mus auklėja. Norėdami kažką gero įdiegti vaikams, patys turime tokie būti, rodyti asmeninį pavyzdį.

 

Bronė Zalieckienė lietuvių kalbos mokytoja