Civilinės saugos pratybos

 Vaizdo rezultatas

Šiandien, rugsėjo 22 d., darželyje-mokykloje „Vaivorykštė“ vyko Civilinės saugos pratybos. Evakuacijos praktiniame užsiėmime dalyvavo 322 ugdytiniai ir 72 darbuotojai. Evakuacija prasidėjo 10.20 val., laikantis griežtos tvarkos. Iš anksto numatytoje vietoje (sporto salėje) imituotas gaisro židinys, uždūminant salę. Suveikus priešgaisriniam signalui imtasi priemonių informuoti įstaigoje esančius žmones. Buvo atidaryti visi avariniai išėjimai, vyko ugdytinių, pedagogų ir personalo evakavimas už įstaigos ribų, kur buvo vykdoma evakuotųjų registraciją, fiksuojant pedagogų, vaikų ir darbuotojų skaičių. Paskirti atsakingi asmenys, apžiūrėję patalpas, fiksavo evakuacijos laiką. Šios evakuacijos pratybos darželio-mokyklos bendruomenei buvo labai naudingos, nes tik praktinių pratybų metu yra įgyjami reikalingi įgūdžiai, būtini esant ekstremaliai situacijai.

Nuotraukos čia>>