Vilniaus darželyje-mokykloje „Vaivorykštė“ vyko civilinės saugos pratybos

 

Šių pratybų tikslas: apmokyti ikimokyklinukus ir pradinukus bei darbuotojus, kaip reikia elgtis gaisro pavojaus atveju. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Civilinės ir Priešgaisrinės saugos teisės aktus, mokymus įstaigos darbuotojams inicijavo ir organizavo direktorės pavaduotoja ugdymui Lolita Paulauskienė. Priešgaisrinės saugos instruktažas buvo pravestas atsižvelgiant į šiandienines aktualijas. Instruktažo metu techniniams darbuotojams (budėtojams) priminta apie jų būsimus veiksmus kilus gaisrui, numatytus valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plane. Patikrinti avariniai išėjimai iš pastato ir susirinkimo vieta.

Evakuacijos praktiniame užsiėmime dalyvavo 414 ugdytinių ir 69 darbuotojai. Evakuacija prasidėjo 10.15 val., laikantis griežtos tvarkos. Iš anksto numatytoje vietoje (salėje) imituotas gaisro židinys, uždūminant salę. Suveikus priešgaisriniam signalui imtasi priemonių informuoti įstaigoje esančius žmones. Buvo atidaryti visi avariniai išėjimai, vyko ugdytinių, pedagogų ir personalo evakavimas už įstaigos ribų, ten sekretorė vykdė evakuotųjų registraciją, fiksuojant pedagogų, vaikų ir darbuotojų skaičių. Paskirti atsakingi asmenys, apžiūrėję patalpas, fiksavo evakuacijos laiką. 

Šios evakuacijos pratybos darželio-mokyklos bendruomenei buvo labai naudingos, nes tik praktinių pratybų metu yra įgyjami reikalingi įgūdžiai, būtini esant ekstremaliai situacijai.

Nuotraukos>>