Vizija
Atvira, šiuolaikiška ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę, užtikrinanti palankias sąlygas ugdytinių vidinių galių plėtotei, jų saviraiškai ir saviraidai.
Misija
Atskleidžiant vaiko prigimtines galias, siekti kokybiškų ugdymo(si) sąlygų, ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę, plėtojant pamatinius gebėjimus, žinias, socialinius įgūdžius, padedant vaikui įgyti atsparumo įvairioms socialinio blogio apraiškoms.
Filosofija
Aš visada tavo pusėje, aš esu su tavimi mintimis ir darbais, aš tau kuriu saugią aplinką – tai reiškia, kad nubrėžiu ribas, kurios atitinka tavo amžių ir kultūrinį kontekstą, tam, kad būtum saugus, kad jaustumeisi mylimas ir galėtum skleisti savo unikalų, vienintelį ir man dar nepažįstamą asmenį – save.

Vizija

Tai darželis-mokykla – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio išsilavinimo įstaiga, orientuota į pažangios visuomenės poreikius, ugdanti vaiką bendruomenei, visuomenei, valstybei.

Misija

Darželis-mokykla siekia išmokyti vaiką mokytis, spręsti problemas, suvokti savąjį „AŠ“, kūrybinę raidą, skatinti saviraišką, atskleisti jo gebėjimus, nuolat tobulinant mokymo/ugdymo ir ugdymosi procesą.

Filosofija

Kiekvienas mūsų vaikas-nepakartojamas, unikalus. Kiekvienas nusipelno dėmesio ir meilės. Mokytojų užduotis – padėti atskleisti vaiko gebėjimus ir ugdyti pagal jo individualius poreikius.

Naujienos

Kvietimas į Mokslo ir žinių dienai skirtą šventę

Gerbiami bendruomenės nariai, Informuojame, kad Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ Mokslo ir žinių dienai skirtas renginys vyks 2021 m. rugsėjo 1 d. darželio mokiniams – 9.30 val., mokyklos mokiniams – 10.30 val. pagrindiniame kieme. Po oficialios šventės dalies, visų klasių mokiniai bus kviečiami dalyvauti pirmojoje veikloje, pamokoje. Norime pastebėti, kad siekiant bendruomenės narių saugumo renginyje privaloma dėvėti […]

Dėl vasaros atostogų pradžios

Gerb. Tėveliai! Ugdymo procesas 1-4 klasių mokiniams baigiasi 2020 m. birželio 15 d. (ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos).

Informacija dėl saugaus grįžimo į kontaktinį ugdymą ir testavimo kaupiniais

  Dėmesio! Informacija dėl saugaus grįžimo į kontaktinį ugdymą ir testavimo kaupiniais >> Mokinių ir mokytojų namų ūkių testavimas mobiliajame punkte (I etapas)>> Mokinių ir pedagogų, administracijos ir aptarnaujančio personalo testavimas ugdymo įstaigoje (II etapas) >> Kaupinių metodo testavimo vaizdo įrašai: COVID-19 testavimas kaupinių metodu mobiliajame patikros punkte >> Mėginio ėmimas kaupinio būdu >> Mėginio […]

E-NMPP 2021 m.

  Elektroninio nacionalinio 4 klasių pasiekimų patikrinimo vykdymo grafikas: Testas (4 kl.) Kalba Testavimo trukmė Vykdymo laikas Skaitymo testas Lietuvių, rusų, lenkų 45 min. Gegužės 3 d.   Matematikos testas Lietuvių, rusų, lenkų 45 min. Gegužės 5 d. E-NMPP vykdymo rekomendacijos čia >>  

Sauso maisto daviniai kovas

SVARBU! Nemokamą maitinimą gaunantiems darželio-mokyklos mokiniams. Atsižvelgiant į tai, kad šalyje paskelbtas karantinas, paruoštus sauso maisto davinius 1-4 klasių mokinių tėvai gali atsiimti darželyje-mokykloje „Vaivorykštė“ 2021 m. kovo 4 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. Atsiimant davinius tėvai, turi turėti asmens dokumentą. Susisieksime su visų mokinių, kurie gauna nemokamą maitinimą, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir informuosime […]

Priėmimas į mokyklą 2021 m.

  Gerb. tėveliai informuojame, kad nuo 2021-03-01 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt>> Priėmimo tvarka, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-17 sprendimu Nr.1-874>> Prašymų pildymas ir priėmimas vykdomas pagal šį grafiką>>

Projektai

Vaikų darželio grupės dirba pagal savo paruoštą programą, užsiėmimai vedami ciklais, tam tikra sistema, didžiausias dėmesys skiriamas visų veiklos rūšių sujungimui į bendrą pedagoginį procesą.
Atitinkama aplinka, baldai, auklėtojų pagaminti žaislai, grupės interjeras nuteikia vaikus darbui centruose – meno centras, kaladėlių, kalbos ir literatūros centras ir kt.
Sukurta originali vaizduojamosios veiklos programa su meno elementais  „ORIGAMI“. Ji įgyvendinama, sujungiant muziką ir dramos meną. Vaikui pačiam siūloma išreikšti savo nuotaiką, jausmus muzikinėmis priemonėmis, spalvomis, judesiu, pantomima.
Muzikinis vaikų auklėjimas nukreiptas ne tik mokėjimui ir supažindinimui su muzika, bet ir savo kūrybinių sugebėjimų įgyvendinimui.
Visose grupėse, vaikai kuria spektaklius. Jiems padeda auklėtojos ir tėveliai. Dažnai vedamos įdomios ir originalios šventės: „Juoko“, „Valentino diena“ ir kt. Kas mėnesį vedamos LEGO dienos.
Taip pat šie vaikai mokosi anglų ir lietuvių kalbų. Vyksta integruoti anglų kalbos i kompiuterinio konstravimo užsiėmimai.
Vyresniosios grupės  vaikai dirba pagal dvikalbystės (anglų-rusų) projektą. Užsiėmimus veda auklėtoja ir anglų kalbos mokytoja.

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Pedagogai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams mokymo metodams, tarp dalykinei integracijai, netradicinėms pamokoms, ekskursijoms. Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.
Psichologinį barjerą tarp mokinių ir pedagogų naikina abipusis supratimas. Mokiniai supranta mokytojo mintis, atsiliepia į jo jausmus. Mokytojas mato vaikus ne akimis, bet širdimi.

Adresas
Tuskulėnų g. 42, LT-09209 Vilnius

Telefonas
 (8 5) 2732255

Faksas
 (8 5) 2733781

El. paštas
rastine@vaivorykste.vilnius.lm.lt