Vizija
Atvira, šiuolaikiška ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę, užtikrinanti palankias sąlygas ugdytinių vidinių galių plėtotei, jų saviraiškai ir saviraidai.
Misija
Atskleidžiant vaiko prigimtines galias, siekti kokybiškų ugdymo(si) sąlygų, ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę, plėtojant pamatinius gebėjimus, žinias, socialinius įgūdžius, padedant vaikui įgyti atsparumo įvairioms socialinio blogio apraiškoms.
Filosofija
Aš visada tavo pusėje, aš esu su tavimi mintimis ir darbais, aš tau kuriu saugią aplinką – tai reiškia, kad nubrėžiu ribas, kurios atitinka tavo amžių ir kultūrinį kontekstą, tam, kad būtum saugus, kad jaustumeisi mylimas ir galėtum skleisti savo unikalų, vienintelį ir man dar nepažįstamą asmenį – save.

Vizija

Tai darželis-mokykla – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio išsilavinimo įstaiga, orientuota į pažangios visuomenės poreikius, ugdanti vaiką bendruomenei, visuomenei, valstybei.

Misija

Darželis-mokykla siekia išmokyti vaiką mokytis, spręsti problemas, suvokti savąjį „AŠ“, kūrybinę raidą, skatinti saviraišką, atskleisti jo gebėjimus, nuolat tobulinant mokymo/ugdymo ir ugdymosi procesą.

Filosofija

Kiekvienas mūsų vaikas-nepakartojamas, unikalus. Kiekvienas nusipelno dėmesio ir meilės. Mokytojų užduotis – padėti atskleisti vaiko gebėjimus ir ugdyti pagal jo individualius poreikius.

Naujienos

Mokslo ir žinių dienos šventė 2022 m.

Kviečiame į Mokslo ir žinių dienos šventę darželio-mokyklos vidiniame kieme! Darželio ugdytiniams šventė vyks 10.00 val.  1-4 klasių mokiniams šventė vyks 11.00 val.

Mokyklinių uniformų matavimas 2022 m.

Tėvelių dėmesiui, rugpjūčio 26 dieną (penktadienis) nuo 12.00 iki 14.00 val. prašome atvykti matuoti arba atsiimti pasiūtas mokyklines uniformas

Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“ ir vėl žurnale „Reitingai“ 2022 m. gegužė-gruodis

Dalinamės džiugia žinia – pagal žurnalą „Reitingai“ (2022 m. gegužė-gruodis Nr. 1 (17)) mūsų įstaiga pirmauja kategorijoje „Olimpiadose stipriausiai pasirodančios mokyklos. Taip pat aukštą lygį už trejus metus rodo mūsų ketvirtokai nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Be to darželis-mokykla „Vaivorykštė“ kategorijoje „Mokyklos, išskiriančios geru klimatu“ 6 vietoje.

Mokinių priėmimas į mokyklą

Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“  mokinių priėmimo komisija skelbia preliminarius kviečiamų mokinių sąrašus. PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS >> Mokinių sąrašas į atsilaisvinusias vietas 2022-06-07>> Mokinių sąrašas į atsilaisvinusias vietas 2022-06-13 >>

Mokesčio už maitinimą tvarkos pasikeitimas nuo liepos 1 d.

Gerb. tėveliai! Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“, kuriuo nuo 2022 m. liepos […]

5-asis jubiliejinis tarptautinis šokio festivalis-konkursas „SPACE“

Sveikiname!!! Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ darželio šokio būrelio komandą vadovaujamą Svetlanos Vasiljevos užėmus I ir II vietas; Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ mokyklos šokio būrelio komandą vadovaujamą Jurijaus Mumygos užėmus II vietą.  

Projektai

Vaikų darželio grupės dirba pagal savo paruoštą programą, užsiėmimai vedami ciklais, tam tikra sistema, didžiausias dėmesys skiriamas visų veiklos rūšių sujungimui į bendrą pedagoginį procesą.
Atitinkama aplinka, baldai, auklėtojų pagaminti žaislai, grupės interjeras nuteikia vaikus darbui centruose – meno centras, kaladėlių, kalbos ir literatūros centras ir kt.
Sukurta originali vaizduojamosios veiklos programa su meno elementais  „ORIGAMI“. Ji įgyvendinama, sujungiant muziką ir dramos meną. Vaikui pačiam siūloma išreikšti savo nuotaiką, jausmus muzikinėmis priemonėmis, spalvomis, judesiu, pantomima.
Muzikinis vaikų auklėjimas nukreiptas ne tik mokėjimui ir supažindinimui su muzika, bet ir savo kūrybinių sugebėjimų įgyvendinimui.
Visose grupėse, vaikai kuria spektaklius. Jiems padeda auklėtojos ir tėveliai. Dažnai vedamos įdomios ir originalios šventės: „Juoko“, „Valentino diena“ ir kt. Kas mėnesį vedamos LEGO dienos.
Taip pat šie vaikai mokosi anglų ir lietuvių kalbų. Vyksta integruoti anglų kalbos i kompiuterinio konstravimo užsiėmimai.
Vyresniosios grupės  vaikai dirba pagal dvikalbystės (anglų-rusų) projektą. Užsiėmimus veda auklėtoja ir anglų kalbos mokytoja.

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Pedagogai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams mokymo metodams, tarp dalykinei integracijai, netradicinėms pamokoms, ekskursijoms. Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.
Psichologinį barjerą tarp mokinių ir pedagogų naikina abipusis supratimas. Mokiniai supranta mokytojo mintis, atsiliepia į jo jausmus. Mokytojas mato vaikus ne akimis, bet širdimi.

Adresas
Tuskulėnų g. 42, LT-09209 Vilnius

Telefonas
 (8 5) 2732255

Faksas
 (8 5) 2733781

El. paštas
rastine@vaivorykste.vilnius.lm.lt